SeniorNet Järfälla

In English
 


SeniorNet är en världsomfattande sammanslutning för seniorer med syfte att ge äldre över 55 år kunskap i användandet av datorer.

SeniorNet Sweden är en virtuell förening med cirka 9000 medlemmar och har en omfattande webbplats som innehåller bland mycket annat också diskussionsgrupper, nyheter inom IT och data speciellt för äldre, länkar till intressanta webbplatser runt om i världen, klicka här : www.seniornet.se

Medlemmarna ingår i en av de 50 talet klubbar som finns runt om i landet. Ett mindre antal medlemmar har valt att inte ingå i en klubb.

 SeniorNet Järfälla har sitt säte i Jakobsberg strax utanför Stockholm och har cirka 75 medlemmar och verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet ABF. Varje helgfri fredag under vår- och hösttermin träffas medlemmarna i Viksjöträffen i Viksjö Centrum.

SeniorNet Järfälla har en egen hemsida, länk: http://www.seniornetjarfalla.se .   

SeniorNet Järfälla är en ideell klubb utan vinstsyfte och är helt opolitisk, klubben har organisationsnummer, stadgar och utsedd styrelse.

Medlemmen betalar en årsavgift om 250:- till Seniornet Sweden som även berättigar till medlemskap i en klubb. Varje klubb är fri att för aktiva medlemmar ta ut klubbavgift och kursavgifter. SeniorNet Järfälla har valt att ta ut en klubbavgift om 50:- per termin.

Inom nordvästra Stor-Stockholm finns ett samarbete mellan 10 klubbar i syfte att utveckla och hjälpa varandra inom utbildning för äldre. Sammanslutningen har antagit namnet ERFA SeniorNet Nord 08.

 


 

 

 


SeniorNet, Järfälla